Archive for april, 2010

Nalin Pekgul, muslimernas talesman…

april 30, 2010

Nalin Pekguls kjol-kampanj har börjat bära frukt

”Då det nu kommer många invandrare från Mellanöstern och Nordafrika, de flesta muslimer, vore det bra om vi hade någon som förstår problemen och det har vi. Hon heter Nalin Pekul, är själv kurd och muslim. Hon förstår hur muslimer tänker och kan också gå i klinch med muslimska extremister och säkert också med SD.”

Annonser

Tyskland, högteknologi, bilindustri, intolerans..

april 30, 2010

”Den 19 april tillkännagavs det att Aygül Özkan, en 38-årig kvinnlig muslim av turkisk etnicitet, skulle ta över som socialminister i delstaten Niedersachsen. Hon blir därmed den första muslimen att utses till minister i Tyskland, något som flera tyskar betraktat som oroande. ”

Sara Mohammad kommer inte gilla denna artikel

april 30, 2010

”Vi ska inte välja den franska eller belgiska vägen med förbud; inte heller den väg som flera andra europeiska länder diskuterar. I exempelvis Danmark försöker man försvåra för kvinnor att bära burka eller niqab genom att utvidga tolkningen av redan gällande lagstiftning. Effekten blir densamma – kvinnor exkluderas från vissa offentliga miljöer.”

Nya integrationsmodellen: Behandla muslimer som kriminella

april 30, 2010

”Att söka sig ett bättre liv är ett val. Därför kan och bör mottagarsamhällena ställa motkrav, som laglydnad och respekt för en liberal demokratis värderingar.”

Islamofobisk kombo…

april 29, 2010

Två Islamofober kommer kanske debattera vem av de som är minst Islamofob

”Eftersom vi båda publiceras av Bonnier och vi båda kommer att närvara vid bokmässan i Göteborg i september 2010 utmanar jag Dilsa Demirbag på en offentlig debatt på bokmässan, om islam i vår tid.”

Denne president har bombat Pakistan i över ett år..

april 29, 2010

Obama Pledges to Forge Better Ties with The Muslim World

Skolboksexempel i objektiv rubriksättning…

april 29, 2010

Läs den här rubriken

Med islam som vapen

Upplysningens kontinent…

april 29, 2010

50% of Europeans opposed to Islamic veil in schools:  Study

En mors kärlek….

april 29, 2010

”A mother is keeping her daughter off school after refusing to give her permission to take part in a trip to a Liverpool mosque.”

Mer kärlek från andra sidan Atlanten…

april 29, 2010