Archive for the ‘"Islamkritiker"’ Category

Tror Dilsa på Eurabia?

januari 7, 2011

Dilsa besvarar Per Wirténs utmärkta artikel om dogmatisk och intolerant sekularism

Antingen har Wirtén inte läst boken eller också ljuger han medvetet. I vår bok nämns många religioner och vi tar upp de nya lagarna mot blasfemi som införts på Irland efter påtryckningar av katolska kyrkan som ett exempel på religionens frammarsch.”

Givetvis finns det en annan sida av det myntet, som Shora Esmilian tog upp tidigare

Detta är inte enda gången »militanta islamister« eller »muslimer« – de två grupperna verkar liktydiga i författarnas ögon – nämns i boken. Tvärt­om: av de cirka 90 exempel på problematisk »multikulturalism« som presenteras gäller hela 70 muslimer.”

Dilsa yrar vidare

”Religiösa krafter är mäktiga och både islam och kristendom är ekonomiskt starka och har expansionsambitioner.”

Islam har alltså expansionsambitioner? Med det uttalandet sällar sig Dilsa till Eurabia-knäppgökarnas skara, de som på allvar tror att öppnandet av något Halal-hamburgerhak någonstans i Europa är ytterligare ett tecken på ”islamiseringen” av Europa.

Annonser

Den normsekulära debatten…

januari 6, 2011

En väldigt läsvärd artikel av Per Wirtén kring intolerant sekularism, och hur debatten om det sekulära samhället, istället för att argumentera för ett öppet tolerant samhälle som dess pådrivare påstår sig göra, faktiskt i grunden argumenterar för att bibehålla en norm i samhället, en norm som innebär en svartlistning av religiösa uttryck, alltså inte helt olikt sexuella och könsmässiga normer

Normsekulära människor som jag har vant oss vid att betrakta religionen som passé,” skriver Rosenberg i en kritik av en sekularism som börjat uppträda i former ”lika problematiska som religiösa dogmer”.När den sekulära normen får grepp över samhället – inte bara i statens strukturer – blir religion en skandal, kristendom en pinsamhet och islam en provokation.”

Per sätter verkligen pricken över i:et när han beskriver förljugenheten i resonemanget att ickereligiösa människor idag tvingas att anpassa sig till de religiösa (underförstått muslimer).

”Det verkar ha utvecklats en märklig rädsla för religiösa människor. I boken ”Till frihetens försvar” argumenterar filosofen Per Bauhn och kulturskribenten Dilsa Demirbag-Sten att icke-troende – de normsekulära – ska skyddas från religionsutövning som kan störa och provocera. De ska inte behöva påminnas om de avvikande. Troende måste däremot villkorslöst acceptera olika dominerande värderingar och synsätt, inskärper de strängt.”

I samma artikel beskriver Tiina Rosenberg välunderrättat den senaste tidens försök att engagera hbt-grupper mot muslimer

”Och vad händer när lesbiskas och homosexuellas friheter instrumentaliseras för att förfölja religiösa minoriteter eller garantera att nya invandrare kan stängas ute på religiös, etnisk eller rasmässig grund?”

Ett bra exempel på det Tiina skriver om är Folkpartiets Philip Wendahl, en stark förespråkare av bl.a intolerant sekularitet, och hans syn på muslimska invandrare

Det är naivt att tro att den skolgång, den uppväxt och den samhällsnorm som råder i många muslimska länder inte skulle satt avtryck på människor som invandrar till Europa. För somliga är det ekon av ett förtrycks som de avvisat och därför lämnat. Den gruppen är varmt välkomna till toleransens, yttrandefrihetens och demokratins Europa. För andra är det en svår övergång från de värderingar man bär med sig till dem som råder i de nya länderna och den övergången ska vi underlätta genom god skolgång och medborgarkurser i språk, värdegrund och hur samhället är uppbyggt och som avslutas med test och kontrakt – medan för en inte helt obetydlig grupp är övergången omöjlig då det innebär ett uppbrott mot värderingar som man vill hålla fast vid. För dem finns det helt enkelt inte plats.

Muslimofobisk dimridå….

december 8, 2010

Fatima Doubakil mfl. tar upp den utbredda misstänksamheten och hatet mot muslimer i Sverige. Den totala mediala tystnaden kring Svensk polis attack mot en moské, där äldre nekades nödvändig medicin, ledarsidornas selektiva kärlek för yttrandefrihet, Niqab-fallet är alla indikationer på klimatet svenska muslimer lever i

Antimuslimismen har hamnat i mittfåran i Sverige där man på ledarplats gömmer sig bakom en dimridå av liberalism.”

En segregationsminister av sin tid….

december 1, 2010

Folkpartiet fortsätter i Dansk Folkepartis fotspår genom att försöka polarisera svenskarna i en fråga som berör ett fåtal personer i Sverige

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) vill se över lagstiftningen för heltäckande slöja i skolan.”

Segregationsministern Ullenhag är väl medveten om den minimala mängd kvinnor i Sverige som bär heltäckande slöja. Trots det insisterar han på att förvandla frågan till en riksangelägenhet, genom medieutspel.

Detta bidrar med, förutom några röster mer till Folkpartiet, att den svenska befolkningen polariseras. De närmaste dagarna kommer vi få erfara en lavin av Islamofobiska debatter, genomförda av likaså Islamofobiska debattörer,  där grundtesen är att Sverige sakta Islamiseras.

Detta är precis vad Folkpartiet vill, en obefintlig fråga förvandlas till en brinnande nationell sådan. Endast i en sådan polarisering som tvingar folk till antingen-eller-tänkande, kan Islamofobin frodas. Allt för några rösters skull.

Problematisk multikulturalism…

november 24, 2010

Shora Esmailian recenserar Per Bauhn och Dilsa Demirbags bok, resultatet är inte direkt överraskande

Detta är inte enda gången »militanta islamister« eller »muslimer« – de två grupperna verkar liktydiga i författarnas ögon – nämns i boken. Tvärt­om: av de cirka 90 exempel på problematisk »multikulturalism« som presenteras gäller hela 70 muslimer.”

Per Gudmundson med sin dubbelmoral…

november 24, 2010

Per Gudmundson, Svenska Dagbladets prominente Islamofob, är bekymrad över invandringsfientlighet

”Åtminstone förr betraktade LO även flyktinginvandringen som ett hot mot makten över arbetsmarknaden.”

 

Och precis samme person skrev så här fördomsaktigt om muslimer, för bara tre veckor sedan

Men vi har fått ett opinionsklimat där den som ifrågasätter det rimliga i att invandringspolitiken går back med 1,5 till 2 procent av BNP årligen, som pekar på överrepresentationen i brottsstatistiken, eller som varnar för att kvinnosynen inom islams mittfåra är mer medeltida än modern, inte törs skriva under eget namn.”

Wuhu!, mer Folkpartister att lägga på minnet

november 20, 2010

Erik Svansbo, Fp, briljerar med sina klassiska fördomar mot muslimer

Islams mittfåra idag förespråkar inte en uppdelning av stat och moské. Det är lika mycket en politisk rörelse som en personlig tro. Kvinnoförtryck och antisemitism är vanligt förekommande.”

Dagens no shit…

oktober 27, 2010

Nu har även forskare insett den utbredda misstänksamheten mot invandrare bland ”religionskritiker”

Istället tenderar sambandet mellan religionskritik och främlingsfientliga åsikter att vara starkare. Naturligtvis gäller det speciellt personer med xenofobisk religionskritik, men även andra former av religionskritik tenderar att vara negativt inställda till ett mångkulturellt samhälle, fri arbetskraftsinvandring och invandrares religionsfrihet. Dessutom tenderar personer som ställer sig bakom de olika formerna av religionskritik att vara positivt inställda till att begränsa flyktingmottagande och byggande av moskéer. Till detta kommer att många religionskritiker tycker att det är bra att sänka biståndet till fattiga länder.”

Humana humanister….

oktober 23, 2010

Under mina 14 år som medlem i Humanisterna har jag mött ett växande förakt mot muslimer. Banala men tydliga exempel är den raljanta tonen på Humanistbloggar när den muslimska fastan inleddes. Välkända styrelseledamöter berömde sig om att vara så upplysta att de kunde äta vad som helst. På en västsvensk blogg förväntades man i första hand vilja debattera ”burka” och ”minareter” medan jag fick leta förgäves efter debattämnen som ”alla människors lika värde” eller ”dialog om olikheter”.”

Tyst som graven…

augusti 12, 2010

I Jerusalem har de styrande bestämt att förstöra en muslimsk grav, för uppträttande av ett ”tolerans-museum”.

Givetvis så sätter sig allas favorit muslimofob, Nima Dervish, ned och skriver om saken. Sedan i kommentarfältet lägger han en human bajsklick, i form av en kommentar

”Min poäng var mest att i svensk media så låter det bara ”evil”, som att man helt utan hänsyn bara bulldozrat sönder stället, medan i de andra artiklarna får man iaf liiite förståelse för varför man kunde göra som man gjort.”

För den som inte riktigt är inne på gravdemolering så börjar det bli intressant här. Liite förståelse för att förstöra gravar alltså?

Jag ställde en simpel fråga till hönshjärnan, så att han kunde klargöra om  ”liite förståelse” innebar att han tyckte det var ok att köra bulldozers över gravar.

Svaret dröjde inte

”Jag är inte Israel/Palestinier/Jerusalembo så jag struntar i vilket. Det är inte mitt beslut att fatta.
Det jag är emot är att svensk media i detta fall har gett en ofullständig och missvisande raportering.”

Ok. Eftersom Nima inte bor där så har han ingen åsikt i frågan. Jo, det är ju förstås svårt att bilda sig åsikter när man evolutionsmässigt ligger någonstans mellan en kackerlacka och en amöba.

Jag frågade då om han alltså är likgiltig inför gravförstörelsen, men fick aldrig något svar. Det är alltså för mycket begärt att få klargöranden med vart han står och menar med sina artiklar.

Jag förstår ju givetvis som vem som helst att Nima skiter i gravförstörelsen, då det är en muslimsk grav. Hade det varit en zoroastrisk, zenbuddistisk eller någon annan grav hade det varit annat liv i kistan(ej sarkastisk..). Så jag vet vart han står i frågan, jag ville bara höra det från honom.

Varför vill jag höra det från honom? Killen är ju en ynkrygg, vågar inte ens säga det alla redan vet. Svaret är att jag inte helt vet varför, kanske jag fortfarande inte tror att det finns människor ute i världen som ger blanka fan i gravförstörelse och ville bekräfta att så inte är fallet. Eller så kanske jag bara ville ställa ännu en muslimofob mot väggen. En sak är säker dock, tystnad säger en hel del.