Posts Tagged ‘niqab’

Förmodligen så passar inte heller mörk hud in i SD´s gatubild

december 3, 2010

Sverigedemokraterna vill inte bara förbjuda niqab i skolan utan även se ett förbud på allmänna platser för att på så sätt kunna upprätthålla en gatubild och en norm som är i samklang med ett svensk och västerländskt samhälle, vilket är av stor vikt för att svenskar ska kunna känna sig hemma i sitt eget land.”

Annonser

Vill Folkpartiet även porta synskadade?

december 3, 2010

Badlands Hyena understryker några viktiga poäng i och med den hysteriska debatt som utbrutit över ett plagg som knappt förekommer

Logiskt sett borde blinda, och gravt synskadade, därför förbjudas från att delta i undervisning. Man kan även föra fram argumentet att väldigt närsynta inte ska få delta i undervisning om de inte bär glasögon eller linser och sitter längst bort i föreläsningssalen, då de inte kan se varandra i ansiktet.”

Tre frågor till Carina Hägg….

december 2, 2010

Antalet kvinnor som bär niqab är väldigt få i Sverige, men DO:s beslut handlar om principer och berör därför betydligt fler. Samhället och särskilt skolan har ett ansvar att stödja kvinnor från niqabbärande. Skolor som inte tillåter niqab gör kvinnor en oerhörd tjänst då de slipper välja mellan sin egen frihet från niqaben och den sociala skammen som niqabvägrande kan innebära.”

Tre frågor till Carina Hägg

1. Tror du det finns kvinnor som av egen vilja vill ha heltäckande slöja?

2. Ska man tillåta kvinnor som av egen vilja bär heltäckande slöja att utbilda sig?

3. Om svaret är nej på fråga 2, vad ska kvinnor med heltäckande slöja göra istället för att utbilda sig?

En segregationsminister av sin tid….

december 1, 2010

Folkpartiet fortsätter i Dansk Folkepartis fotspår genom att försöka polarisera svenskarna i en fråga som berör ett fåtal personer i Sverige

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) vill se över lagstiftningen för heltäckande slöja i skolan.”

Segregationsministern Ullenhag är väl medveten om den minimala mängd kvinnor i Sverige som bär heltäckande slöja. Trots det insisterar han på att förvandla frågan till en riksangelägenhet, genom medieutspel.

Detta bidrar med, förutom några röster mer till Folkpartiet, att den svenska befolkningen polariseras. De närmaste dagarna kommer vi få erfara en lavin av Islamofobiska debatter, genomförda av likaså Islamofobiska debattörer,  där grundtesen är att Sverige sakta Islamiseras.

Detta är precis vad Folkpartiet vill, en obefintlig fråga förvandlas till en brinnande nationell sådan. Endast i en sådan polarisering som tvingar folk till antingen-eller-tänkande, kan Islamofobin frodas. Allt för några rösters skull.

Sara Mohammad kommer inte gilla denna artikel

april 30, 2010

”Vi ska inte välja den franska eller belgiska vägen med förbud; inte heller den väg som flera andra europeiska länder diskuterar. I exempelvis Danmark försöker man försvåra för kvinnor att bära burka eller niqab genom att utvidga tolkningen av redan gällande lagstiftning. Effekten blir densamma – kvinnor exkluderas från vissa offentliga miljöer.”

Pedagogisk Islamofobi…

april 12, 2010
”One morning recently, a young Muslim woman whose face was hidden by a religious covering was pulled out of her government French class near Montreal and told to unveil or leave the course.
Och längre ned

”The Immigration Department’s assertion that her veil, or niqab, posed a problem for “pedagogical” reasons was unfounded, Mr. Kachani said.”

Den vite mannens börda….

mars 31, 2010

”We have to free women of this burden,” said his colleague Corinne De Parmentier.”

Kanadensiska "värderingar"

mars 31, 2010

”Now we have Quebec’s Bill 94, essentially barring veiled women from receiving public services.”