Posts Tagged ‘religion’

Cecilia Wikström skriver balanserat…

april 13, 2011

Jag minns att jag såg Cecilia Wikström i ett debattprogram om kristna Irakiska flyktingar. Hon sa i princip att har man kristendomen som religion skall man automatiskt få stanna i Sverige. Min första tanke var hur typiskt det var för en folkpartist att helt ignorera muslimers bekymer. Hur många sunniter har inte dödats i Irak?

Men denna artikel hon skriver är förvånansvärt balanserad

I en debattartikel av Christina Doctare med flera framförs denna ståndpunkt tydligt, men ändå verkar artikelförfattarna anse att de enda som är förmögna att göra detta är kristna européer eller i alla fall västvärlden (Brännpunkt 10/4). Deras udd riktas helt mot muslimska länder.

Jag menar att vi kunde börja med att städa upp på vår egen europeiska bakgård innan vi kritiserar länder utanför EU.”

Annonser

DN mot nya korståg…..

mars 28, 2011

DN har efter självmordsattentatet i Stockholm fått en mer antimuslimsk inriktning, idag skriver man en mycket märklig artikel med en dold unken agenda. Artikeln inleds med en ärlig och relevant iakttagelse, de kristnas situation i Mellanöstern. Man slår enbart fast att det är kristna som förföljs i världen, men nämner inget om t.ex muslimers situation i israel, Indien, Filipinerna, Thailand, och västvärlden för den delen

Våldet mot kristna i Mellanöstern och Afrika tycks bara eskalera. Västvärlden är fortfarande alltför tyst om de systematiska övergreppen.”

Vem lägger DN skulden på då?

Bilden av muslimen som maktlöst offer och den kristne som privilegierad gärningsman är så förankrad i vårt medvetande att vi har svårt att ta in att det finns stora regioner där den utsatta, svaga minoriteten är kristen.”

Ni vet väl vad DN egentligen försöker säga med detta? Att muslimer också kan vara gärningsmän, så låt oss nu ta debatten om dessa muslimska gärningsmän. Ytterliggare en debatt i högen med andra elakartade ”muslimska” företeelser, som hedersbrott, allergi mot yttrandefrihet. Förresten varför skall vi inte också peka ut gärningsmännen för Kashmiriernas förtryck?

Nej, DN borde skrivit ett universellt avståndstagande från förtryck av religiösa minoriteter, oavsett religion, inte ytterligare en utpekning av hur elaka muslimerna är.

Världen idag gillar verkligen muslimer…

mars 21, 2011

Världen idag, en kristen tidning som ligger högerut på den politiska skalan, insinuerar att muslimer diskriminerar konvertiter i domstolen. Tillsamans med en Gabriel Donner, ett ombud för asylsökande, driver tidningen tesen att Ebtisam Aldebe är olämplig som nämndeman, för att hon är muslim

Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.”

Sverige 2011….

mars 4, 2011

”– Jag har fått nog nu. Det går inte att vara troende muslim och bo i Sverige.
Det säger ”Ibrahim” som i somras DO-anmälde fraktföretaget UPS. Han fick sparken för att han vägrade raka sig. Nu flyttar han från landet.”

Tror Dilsa på Eurabia?

januari 7, 2011

Dilsa besvarar Per Wirténs utmärkta artikel om dogmatisk och intolerant sekularism

Antingen har Wirtén inte läst boken eller också ljuger han medvetet. I vår bok nämns många religioner och vi tar upp de nya lagarna mot blasfemi som införts på Irland efter påtryckningar av katolska kyrkan som ett exempel på religionens frammarsch.”

Givetvis finns det en annan sida av det myntet, som Shora Esmilian tog upp tidigare

Detta är inte enda gången »militanta islamister« eller »muslimer« – de två grupperna verkar liktydiga i författarnas ögon – nämns i boken. Tvärt­om: av de cirka 90 exempel på problematisk »multikulturalism« som presenteras gäller hela 70 muslimer.”

Dilsa yrar vidare

”Religiösa krafter är mäktiga och både islam och kristendom är ekonomiskt starka och har expansionsambitioner.”

Islam har alltså expansionsambitioner? Med det uttalandet sällar sig Dilsa till Eurabia-knäppgökarnas skara, de som på allvar tror att öppnandet av något Halal-hamburgerhak någonstans i Europa är ytterligare ett tecken på ”islamiseringen” av Europa.

Den normsekulära debatten…

januari 6, 2011

En väldigt läsvärd artikel av Per Wirtén kring intolerant sekularism, och hur debatten om det sekulära samhället, istället för att argumentera för ett öppet tolerant samhälle som dess pådrivare påstår sig göra, faktiskt i grunden argumenterar för att bibehålla en norm i samhället, en norm som innebär en svartlistning av religiösa uttryck, alltså inte helt olikt sexuella och könsmässiga normer

Normsekulära människor som jag har vant oss vid att betrakta religionen som passé,” skriver Rosenberg i en kritik av en sekularism som börjat uppträda i former ”lika problematiska som religiösa dogmer”.När den sekulära normen får grepp över samhället – inte bara i statens strukturer – blir religion en skandal, kristendom en pinsamhet och islam en provokation.”

Per sätter verkligen pricken över i:et när han beskriver förljugenheten i resonemanget att ickereligiösa människor idag tvingas att anpassa sig till de religiösa (underförstått muslimer).

”Det verkar ha utvecklats en märklig rädsla för religiösa människor. I boken ”Till frihetens försvar” argumenterar filosofen Per Bauhn och kulturskribenten Dilsa Demirbag-Sten att icke-troende – de normsekulära – ska skyddas från religionsutövning som kan störa och provocera. De ska inte behöva påminnas om de avvikande. Troende måste däremot villkorslöst acceptera olika dominerande värderingar och synsätt, inskärper de strängt.”

I samma artikel beskriver Tiina Rosenberg välunderrättat den senaste tidens försök att engagera hbt-grupper mot muslimer

”Och vad händer när lesbiskas och homosexuellas friheter instrumentaliseras för att förfölja religiösa minoriteter eller garantera att nya invandrare kan stängas ute på religiös, etnisk eller rasmässig grund?”

Ett bra exempel på det Tiina skriver om är Folkpartiets Philip Wendahl, en stark förespråkare av bl.a intolerant sekularitet, och hans syn på muslimska invandrare

Det är naivt att tro att den skolgång, den uppväxt och den samhällsnorm som råder i många muslimska länder inte skulle satt avtryck på människor som invandrar till Europa. För somliga är det ekon av ett förtrycks som de avvisat och därför lämnat. Den gruppen är varmt välkomna till toleransens, yttrandefrihetens och demokratins Europa. För andra är det en svår övergång från de värderingar man bär med sig till dem som råder i de nya länderna och den övergången ska vi underlätta genom god skolgång och medborgarkurser i språk, värdegrund och hur samhället är uppbyggt och som avslutas med test och kontrakt – medan för en inte helt obetydlig grupp är övergången omöjlig då det innebär ett uppbrott mot värderingar som man vill hålla fast vid. För dem finns det helt enkelt inte plats.

Islam mår trots allt bra på de brittiska öarna

januari 5, 2011

The number of Britons choosing to become Muslims has nearly doubled in the past decade, according to one of the most comprehensive attempts to estimate how many people have embraced Islam.”

Som om muslimer inte lider i Irak….

december 24, 2010

Tänk om kristdemokrater med samma beslutsamhet och upprördhet försvarade muslimska, ateistiska, zoroastriska, och buddhistiska irakiers rätt att få stanna i Sverige?

Stoppa utvisningar av kristna irakier”

Mer från våra moderata allierade….

november 19, 2010

Couples gather in the evening on Cairo’s Qasr el-Nil Bridge. Though there are no chaperones present, there are police, and public dispays of affection are not allowed in general. Couples who retire to a more private park nearby are watched by a man with a whistle.”

Dagens no shit…

oktober 27, 2010

Nu har även forskare insett den utbredda misstänksamheten mot invandrare bland ”religionskritiker”

Istället tenderar sambandet mellan religionskritik och främlingsfientliga åsikter att vara starkare. Naturligtvis gäller det speciellt personer med xenofobisk religionskritik, men även andra former av religionskritik tenderar att vara negativt inställda till ett mångkulturellt samhälle, fri arbetskraftsinvandring och invandrares religionsfrihet. Dessutom tenderar personer som ställer sig bakom de olika formerna av religionskritik att vara positivt inställda till att begränsa flyktingmottagande och byggande av moskéer. Till detta kommer att många religionskritiker tycker att det är bra att sänka biståndet till fattiga länder.”